Grüne Klagenfurt

Volilni program 2015

DE | SLO

VELIKO RAZLOGOV
ZA ZELEN CELOVEC

PREDNOSTI ZA POTNIKE AVTOBUSA IN KOLESARJE

 • Pametna mreža avtobusnih povezav
 • Avtobusne povezave v 15-minutnem razmiku
 • Razmik med avtobusnimi postajami naj znaša 200 metrov
 • Brezplačni avtobusni prevozi za mlajše od 18. let
 • Pregledni vozni redi
 • Izboljšanje mreže kolesarskih poti
 • Ločeno grajene kolesarske steze
 • Brezplačna mestna kolesa na vseh železniških postajah ter na osrednjih avtobusnih postajah
 • Avtobusna povezava do stadiona

ZELENO MESTNO JEDRO

 • Cone brez avtomobila na Bahnhofstraße, Fleischmarkt, Pfarrplatz itd.
 • Nov koncept parkiranja v celotnem mestu
 • Prednosti za pešce in peške ter kolesarje in kolesarke v mestnem jedru
 • Stanovalcem prijazne parkirne možnosti
 • Nobenih dodatnih podzemnih garaž –  obstoječe garaže niso zasedene
 • Povečanje Benediktinskega trga v smeri 10. Oktoberstraße
 • Biološka tržnica v vsakem mestnem predelu
 • Zelene površine za igranje in sprostitev
 • Daljše zelene faze na semaforju za pešce
 • Invalidom prijazno mestno jedro

SOODLOČANJE MEŠČANOV IN MEŠČANK

 • Javna objava vseh zapisnikov mestnega senata ter odborov
 • Uvedba obveznega ljudskega glasovanja o večjih projektih, kot so npr. kopališče, pokrito drsališče itd.
 • Uvedba ene same servisne pisarne za odobritve/upravne zadeve
 • Maksimalna transparentnost postopkov v zvezi z namembnosti zemljišč, gradbenih ter obrtnih postopkov v okviru zakonskih predpisov
 • Redna nestrankarska zborovanja meščanov in meščank v vsakem predelu mesta, namenjena splošni izmenjavi informacij

BOLJŠE BIVANJE

 • Mesto naj zagotovi zemljišča za izgradnjo socialnih stanovanj Poživitev mestnega jedra s stanovanji in kreativnimi platformami
 • Zmanjšanje obratovalnih stroškov za energijo, vodo ter kanalizacijo
 • Upravljanje nepremičnin je treba podrediti direktni pristojnosti mesta
 • Razpisi ter novi modeli zgoščene (stanovanjske) gradnje
 • S pilotnim projektom bivanja z neodvisnostjo od avtomobila izboljšati kakovost in možnosti novega bivanja
 • Krepitev mestnega jedra in centrov drugih mestnih predelov, preprečitev prenamemb velikih površin
 • Povečanje razdalje med stanovanjskimi hišami ter zagotovitev igrišč na notranjih dvoriščih
 • Dolgoročna zaščita podtalnice ter pitne vode – tudi pred privatizacijo
 • Uvedba sveta za gradbeno kulturo

MESTO KOT DELOVNO MESTO

 • Ofenzivna namestitev obratov
 • Skupinske pisarne za kreativno gospodarstvo
 • Pridobitev manjkajočih branž v mestno središče
 • Podpora Lakeside Science in Technology Parka pri razvoju
 • Nova usmeritev mestnega marketinga v smeri kreativnega mestnega menedžmenta
 • Aktivno sooblikovanje Turistične zveze Vrbsko jezero
 • Podpora oseb in podjetij, aktivnih v smeri čezmejnega sodelovanja v prostoru Alpe-Jadran
 • Koncentracija upravnih centrov ter zdravniških ordinacij v center mesta (npr. na Benediktinskem trgu-Lichtenfelsgasse, vendar brez podzemne garaže)
 • Posredovanja praznih poslovnih prostorov mladim podjetnikom/podjetnicam
 • Uvedba ene mestne servisne službe, ki je pristojna za vsa obratovalna dovoljenja
 • Omejitev roka za odločanje o vseh vlogah na šest tednov

SPROSTITEV V NARAVI

 • Zagotovitev javnega dostopa do jezer
 • Omejitev eventnega turizma v vzhodnem zalivu (analiza stroškov in koristi vseh prireditev, preprečitev mesece trajajoče blokade dostopa do jezera)
 • Zamenjava lokacije za odbojko na mivki (alternativa: štadion)
 • Kopališče s 50-metrskim bazenom v središču mesta, ki bo na voljo vsem prebivalcem in prebivalkam tako kot tudi športnikom in športnicam
 • Pokrito drsališča, pogojeno s sodelovanjem Beljaka in privatnim nositeljem
 • Razširitev Europaparka v smeri kopališča tako kot izdelava novega koncepta za parkiranje za goste kopališča
 • Uvedba Natura-2000-centra v bližini jezera
 • Zagotovilo, da Križna gora in Spitalberg ostaneta oaze za sprostitev
 • Nobenih nadaljnjih sprememb namembnosti /gradenj v zavarovanih področjih pokrajine (npr. Schleppe, strelišče v Vetrinju, Križna gora)
 • Naravne zelenice ter izgradnja mestnega vrtnarstva

PROSTOR ZA OTROKE IN MLADINO

 • Brezplačen otroški vrtec za otroke starih od tri do šest let
 • Izgradnja varstva otrok mlajših od treh let v vsakem predelu mesta
 • Prispevki za varstvo prilagojeni socialni zmožnosti posameznikov
 • Biološko pridelana hrana v vseh ustanovah otroškega varstva
 • 10 novih igrišč v mestu
 • Poudarek pri predšolski vzgoji na področjih jezikov, naravoslovja, telovadbe, kreativnosti ter osredotočenje na mestne predele s koriščenjem obstoječe infrastrukture
 • Podvojitev finančnih sredstev za gradivo ljudskih šol in dnevnih varstev
 • V vsakem mestnem predelu naj bi bila na razpolago prostori za preživljanje prostega časa mladine (indoor in outdoor)
 • Več socialnih delavcev/delavk namesto mestnih redarjev
 • V vsakem mestnem predelu naj bi bil/-a zastopan/-a en/-a pooblaščenec/pooblaščenka pristojna za mladino
 • Celoletna ponudba otroškega varstva
 • Dolgoročna finančna oskrba kriznega centra za mlade

KULTURNO IN IZOBRAŽEVALNO MESTO

 • Nadregionalna umestitev mestnega gledališča ter realizacija neomejenega dostopa za celotno prebivalstvo (npr. lože deželnega glavarja ter župana naj bi bile brezplačno dostopne)
 • Finančna krepitev lokalnih gledaliških, umetniških ter kulturnih pobud (npr. jasno se upredelimo za Theaterhalle 11)
 • Sodelovanje med mestno knjižnico in mediateko ter obstoječimi ustanovami
 • Uvedba javne kreativne šole za mlade
 • Spodbujanje sodelovanja mesta Celovec z Univerzo Alpe-Jadran v Celovcu, Pedagoško visoko šolo (PH) ter Strokovno visoko šolo (FH)
 • Poudariti, da je Celovec občina z najvišjim deležem slovensko govorečega prebivalstva
 • Celovec je središče izobraževanja v slovenskem jeziku začenši z vrtcem do zrelostnega izpita
 • Prireditev moderne jubilejne slovesnosti ob 500 letnici mesta Celovec v letu 2018.

VEČ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

 • Zmanjšanje porabe energije v javnih poslopjih za 30 %
 • Spodbuda energetske oskrbe s solarnimi ter fotovoltaičnimi napravami
 • Izgradnja ugodnejšega daljinskega ogrevanja z biomaso
 • Pilotski projekti z obnovljivo energijo v javnem prostoru
 • Ekološka sanacija javnih poslopij
 • Akcija za zmanjševanje stroškov za energijo za ljudi ogrožene z revščino
 • Svetovalnica za energetska vprašanja in vloge

POLITIKA ZA VSE

 • Krepitev kompetenc občinskega sveta ter pogostejše seje občinskega sveta
 • Odločitve o subvencijah naj bi bili v izklučni pristojnosti občinskega sveta
 • Transparentnost pri mestnih subvencijah
 • Preprečitev zlorabe paragrafa 73 (»Paragraf v sili«)
 • Ura mladih ter starejših občanov pri vseh sejah občinskega sveta
 • Varuh/varuhinja v vsakem mestnem predelu
 • Platforma za redno izmenjavo za vse migrante
 • Podjetje Stadtwerke naj bi se zopet podredilo občinskemu svetu (razpustitev delniške družbe)
 • Ofenzivne kooperacije na področju uprave z sosednimi občinami in z Beljakom